Årsmöte Älgjägarförening

Kallelse årsmöte Frostkåge älgjägarförening

Söndag 9 augusti, efter älgbönen 18:00 i Baklängan, Frostkåge.
Ev. motioner skickas per mail till anders.svanborg@gmail.com eller lämnas skriftligen på Frostkåge 340.
Väl mött!
//Styrelsen

Årsmöte

Dagordning