Bokningssida för Frostkåges bagarstuga, samlingslokal, m.m.

Bagarstugan    Baklängan    Övrigt    Regler    Kostnad

Här kan du se hur bagarstugan, baklängan och föreningens övriga faciliteter och utrustning är bokade.

Du finner även information om vad som gäller för bokningar och hur du går till väga.

Alla är välkomna att boka, men medlemmar i byaföreningen har rabatterade priser.

All hyresbetalning sker till byaföreningens bankgiro 5425-7761 eller Swish-nummer 123-421 80 46.

Märk betalning med namn och hyresdatum

Betalning oss tillhanda senast dagen innan lokalen ska nyttjas

Utebliven betalning debiteras i efterhand med dubbel hyra