Extra medlemsmöte

Frostkåge Samhällighetsförening kallar till extra medlemsmöte måndag 6/2 kl. 19:00 i Baklängan, fika serveras. Ärende: Styrelsens förslag om avyttring av byagården. Välkommen! Byamännen.