Byagran

Äntligen är vintern här och lyser upp vårt mörka landskap.

I och med det var det hög tid att få Byns byagran på plats!

 

En skara tappra trädkännare begav sig ut på lördagsmorgonen och kort därefter

stod skönheten att skåda. Byaföreningen har i år investerat i en ny typ av lampor

till en av byns granar – om dessa lyser bra och håller som vi hoppas siktar vi på att

även förse Markens gran med samma sken lagom till nästa jul..

 

Tack samtliga inblandade och ett särskilt tack till Gisela som bjöd på fika samt

Jörgen och Anna som stått för granen!

 

/Styrelsen