Protokoll

Här får du möjlighet att ta del av samtliga protokollförda möten som byaföreningen har.

 

Protokoll från styrelsemöten 2017

Årsmöte 170212

 

Protokoll från styrelsemöten 2016

Styrelsemöte 161128

Styrelsemöte 160808

Styrelsemöte 160524

Styrelsemöte 160412

Konstituerande av styrelsen 160412

Årsmöte 160320

Styrelsemöte 160110

Protokoll från styrelsemöten 2015

Styrelsemöte 151117

Styrelsemöte 150922

Styrelsemöte 150714

Styrelsemöte 150623

Styrelsemöte 150526

Styrelsemöte 150505

Styrelsemöte 150415

Styrelsemöte 150311

Konstituerande av styrelsen 20150311

Årsmöte 150225

Styrelsemöte 150217

Styrelsemöte 150112

Protokoll från styrelsemöten 2014

Styrelsemöte 141123

Styrelsemöte 140929

Styrelsemöte 140825

Styrelsemöte 140609

Styrelsemöte 140428

Styrelsemöte 140331

Styrelsemöte 140310

Konstituerande av styrelsen 20140310